Beheerteam

Recreatieschap Rottemeren werkt samen met Staatsbosbeheer, die het beheer van de recreatiegebieden uitvoert. Het recreatieschap streeft ernaar om meer natuurgebieden door derden, waaronder vrijwilligers, te laten beheren. De betrokkenheid die daarmee ontstaat tussen gebruikers en het gebied vindt ze van groot belang.

Staatsbosbeheer werkt samen met Natuur- en Vogelwacht Rotta voor natuurontwikkeling. In de Rottemeren werken ook mensen vanuit een zorginstelling en zijn er vrijwilligers, zoals de schippers van veerpont 't Verlaat.

Taken beheerteam

Het beheerteam Rottemeren-Bentwoud van Staatsbosbeheer voert onderhoud uit, stuurt aannemers aan en zorgt dat recreanten en ondernemenden de regels naleven.

De boswachters zijn het aanspreekpunt voor recreanten en andere belanghebbenden. Ze staan mensen te woord bij informatiebijeenkomsten, updaten routes, stemmen af met organisaties die belangen hebben in het gebied en geven excursies.

Beheerteam Rottemeren-Bentwoud van Staatsbosbeheer (2020)

Werkzaamheden

Een deel van de werkzaamheden voert Staatsbosbeheer zelf uit en een deel gaat via aannemers. Voorbeelden van werkzaamheden: 

Cookie-instellingen