Beheerteam

Recreatieschap Rottemeren werkt sinds 2017 samen met Staatsbosbeheer, die het beheer van de recreatiegebieden uitvoert. Het beheerteam doet dit vanuit de werkschuur in Bleiswijk. In gebieden waar natuurontwikkeling en natuurbehoud voorop staan, zoals het Koornmolengat, werkt het team samen met Natuur- en Vogelwacht Rotta. In de Rottemeren werken ook mensen vanuit een zorginstelling en zijn er vrijwilligers, zoals de schippers van veerpont 't Verlaat.

Het recreatieschap streeft ernaar om meer natuurgebieden door derden, waaronder vrijwilligers, te laten beheren. De betrokkenheid die daarmee ontstaat tussen gebruikers en het gebied vindt ze van groot belang.

Taken beheerteam

Het beheerteam Rottemeren-Bentwoud van Staatsbosbeheer voert onderhoud uit, stuurt aannemers aan en zorgt dat recreanten en ondernemenden de regels naleven.

De boswachters zijn het aanspreekpunt voor recreanten en andere belanghebbenden. Ze staan mensen te woord bij informatiebijeenkomsten, updaten routes, stemmen af met organisaties die belangen hebben in het gebied en geven excursies.

Beheerteam in beeld

Beheerteam Rottemeren-Bentwoud van Staatsbosbeheer.
Achterste rij van links naar rechts: Maarten van den Dobbelsteen boswachter projecten, Sietze Dijkstra boswachter beheer Rottemeren, Mark Vermeulen boswachter beheer Rottemeren, Jaap Meere boswachter beheer Bentwoud, Bert de Zeeuw boswachter publiek BOA-taken Rottemeren, Ron Mosselman boswachter publiek BOA-taken Rottemeren, Mila Papa, stagiair boa, Kees van Vliet, teamleider Rottemeren-Bentwoud, Cees Clemens senior medewerker grond en gebouwen en Dick van Stegeren boswachter publiek Rottemeren.
Voorste rij van links naar rechts: Caroline Brouwers stagiair, Patrick van Doorn boswachter beheer Rottemeren, Jonathan Leeuwis boswachter publiek Rottemeren-Bentwoud, Linda Groeneveld boswachter publiek Bentwoud en Gino Hartman boswachter beheer Rottemeren. 
Op de foto ontbreken: Johan Fokke, boswachter publiek BOA-taken Rottemeren, George de Wit, boswachter beheer Rottemeren en Arie van der Graaf, boswachter publiek BOA-taken Bentwoud.

Cookie-instellingen