Organisatie

In het recreatieschap Rottemeren werken de gemeenten Rotterdam, Lansingerland en Zuidplas samen. Ze vormen samen het bestuur en behartigen de belangen van natuur, landschap en openluchtrecreatie in het recreatiegebied Rottemeren.

Logo's gemeenten Rottemeren

Samenwerking Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer beheert sinds 1 januari 2017 in opdracht van recreatieschap Rottemeren het recreatiegebied Rottemeren. Ze voert de taken uit rondom beheer en onderhoud, vastgoed en contractbeheer, vergunningverlening, toezicht en handhaving, communicatie, bestuursondersteuning en juridische zaken. Dit is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst die geldt tot en met 31 december 2023.

Financiering

De drie schapsgemeenten betalen een groot deel van de beheerkosten van het recreatieschap Rottemeren. Daarnaast is een deel van de kosten gedekt door de erfpachtopbrengsten van commerciële voorzieningen.

 

Cookie-instellingen