Kader en koers

Actief in het groen

Het recreatiegebied Rottemeren is al meer dan vijftig jaar in trek bij inwoners van de gemeenten Zuidplas, Lansingerland en Rotterdam en anderen. Ze gaan er heen om de natuur te beleven, te recreëren en om te (water)sporten.  

Stimuleren vrijetijdsbesteding in het groen

Dit grote, groene gebied met het riviertje de Rotte als ruggengraat wordt steeds belangrijker. Daar zijn meerdere redenen voor: de verstedelijking in de omgeving, klimaatopgaven en het belang van groen voor gezondheid en welzijn. Daarom wil het recreatieschap Rottemeren het bijzondere en kwetsbare landschap van de Rottemeren behouden, versterken en verder ontwikkelen voor toekomstige generaties en daarbij actieve vormen van vrijetijdsbesteding stimuleren. Dat doet het recreatieschap op een duurzame manier, rekening houdend met klimaatverandering en samen met organisaties uit het gebied.

Ruimte voor een groenblauwe toekomst

In 2018 is voor de Rottemeren de notitie ‘Ruimte voor een groenblauwe toekomst’ opgesteld. Deze geeft voor de komende 30 à 40 jaar de koers aan voor het recreatiegebied Rottemeren. De ambities en kaders van het recreatieschap die in de notitie zijn beschreven, worden in 2019 verder uitgewerkt in een ontwikkelingsplan en een uitvoeringsprogramma. De drie gemeenteraden van Lansingerland, Rotterdam en Zuidplas stelden de notitie in het voorjaar van 2019 vast.

Recreatiegebied Rottemeren

De afgelopen decennia is het Rottemerengebied van een slingerend veenriviertje hoog tussen open, agrarisch polderland veranderd in een recreatiegebied, ingeklemd tussen glastuinbouw en stedelijke gebieden. Samen met de verstedelijking van de regio sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw is een reeks groengebieden aangelegd langs de Rotte. Van een strategische handelsverbinding met het achterland is de Rotte de recreatieve verbinding tussen stad en land geworden. Een unieke verbinding van het buitengebied met het centrum van Rotterdam, van bron tot dam.

Het Rottemerengebied heeft belangrijke recreatieve trekpleisters. Voor honderdduizenden mensen is het gebied van belang als recreatieplek, dagelijkse portie ‘buiten’, woonplek, werkplek, decor voor de fietsforens en als vestigingslocatie voor ondernemingen. De Rotte is uniek door zijn lange en bijzondere geschiedenis en door de unieke ligging van de Rotte in de regio en in de stad. De Rotte en de omliggende gebieden bepalen het sterke karakter van het landschap waaraan in de toekomst wordt verder gebouwd.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.