Vergaderingen

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur (AB) van Recreatieschap Rottemeren vergadert 2 keer per jaar. In 2020 op 6 juli van 15:30 - 17:00 uur en 30 november van 15:15-16:00 uur. Deze vergaderingen zijn openbaar. Twee weken vooraf aan de AB vergadering worden de agenda en de bijbehorende stukken geplaatst.

De openbare AB-vergadering op 30 november 2020 wordt in verband met de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het COVID-19 virus een digitale bijeenkomst. Indien u wilt deelnemen kunt u zich aanmelden via het contactformulier.

Dagelijks Bestuur

De vergaderingen van het Dagelijks Bestuur (DB) zijn besloten en vinden in 2020 plaats op 30 maart, 15 juni, 26 oktober en 30 november. 

Cookie-instellingen