Huisregels

Bij huisregels kun je denken aan de Algemene Verordening. Hiermee wordt de openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in goede banen geleid. Ook het recreatieschap heeft een verordening de Gebiedsverordening Recreatieschap Rottemeren. Zo is er bijvoorbeeld een opruimplicht voor uitwerpselen van honden, kan er in een bepaald gebied niet gemotoriseerd gevaren worden en mag er geen schade aangebracht worden door te fietsen op een onverhard wandelpad. De boswachter met boa taken (buitengewoon opsporingsambtenaar) kan zo met deze huisregels handhaven. 

Ook voor de aanvraag van een vergunning, ontheffing of een toestemming wordt gekeken of dit past binnen de verordening. 

Cookie-instellingen