Start bosonderhoud west- en zuidzijde Zevenhuizerplas

28-08-2020 375 keer bekeken 5 reacties

Half september start Staatsbosbeheer, in opdracht van het Recreatieschap Rottemeren, met de aanpak van de essentaksterfte bij de Zevenhuizerplas west- en zuidzijde. Ook is dringend regulier bosonderhoud nodig. Om de overlast te beperken pakt Staatsbosbeheer de klussen tegelijk op.

Om verzekerd te zijn van een toekomst bestendig bos met een hoge belevingswaarde en biodiversiteit is nu ingrijpen noodzakelijk.

Essentaksterfte

Aanvankelijk zouden alle werkzaamheden rond de Zevenhuizerplas in 2022 worden uitgevoerd. Maar uit recente inspecties bleek dat de conditie van de essen aan de west- en zuidzijde van de Zevenhuizerplas (vanaf Restaurant de Strandgaper tot en met de Wollefoppenweg) zo snel achteruit te zijn gegaan dat eerder ingrijpen noodzakelijk is. De essentaksterfte en het reguliere bosonderhoud aan de  Noordzijde van de Zevenhuizerplas, het Nessebos en de Zevenhuizerzoom zal vooralsnog aangepakt worden zoals gepland in 2022.

Essentaksterfte is een schimmelziekte waardoor naar verwachting zo’n 90% van de essen in Nederland dood gaat. De es is een karakteristieke, inheemse boomsoort die niet herstelt van deze ziekte. Door de aantasting zijn de zieke bomen zwak en kunnen makkelijk omvallen. Met het weghalen van de zieke essen wil Staatsbosbeheer voorkomen dat omvallende essen of essentakken gevaarlijke situaties veroorzaken. Bomen die verwijderd worden hebben een oranje stip gekregen. Vanaf half september worden ze gekapt en afgevoerd. Mochten elders in de Rottemeren zieke essen acuut veiligheidsgevaar opleveren, dan worden deze verwijderd.

Regulier onderhoud en herplant

Om overlast voor zowel het gebied als bezoekers te beperken, voert Staatsbosbeheer hier tegelijkertijd het reguliere bosonderhoud uit. Hierbij halen we indien nodig bomen weg om andere bomen meer ruimte te geven om te groeien. Daarnaast zijn we de afgelopen maand alvast begonnen met het snoeien en kappen van bomen en struiken aan de randen van de bossen. Door het verwijderen van de zieke essen en andere bomen, kunnen er gaten in het bos ontstaan. Op plekken waar dat nodig is, plant Staatsbosbeheer een variatie aan boom- en struiksoorten terug, zodat een toekomstbestendig en aantrekkelijk bos ontstaat en de risico’s op ziektes kleiner worden.

Schouw

De boswerkzaamheden zijn van tevoren besproken met de actiegroep “Stop de bomenkap”. Tijdens een schouw hebben medewerkers van Staatsbosbeheer de actiegroep tekst en uitleg geven over de plannen. Tijdens de uitvoering proberen we, waar mogelijk rekening te houden met hun wensen en ideeën.

Fietspad Wollefoppenweg

Tijdens de werkzaamheden kan er wat overlast zijn, omdat er paden en percelen tijdelijk afgesloten worden. Aansluitend aan de boswerkzaamheden bij de Zevenhuizerplas wordt het fietspad Wollefoppenweg gerenoveerd. Dit fietspad zal dan gedurende 2 weken afgesloten zijn voor fietsers. Fietsers worden ter plekke omgeleid. De asfaltwerkzaamheden vinden plaats van 19 tot 30 oktober.

Deelgebied voor deelgebied 

De essentaksterfte wordt in de Rottemeren per deelgebied aangepakt, Staatsbosbeheer verdeelt het werk over meerdere jaren om zo de impact te beperken.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de essentaksterfte en bosonderhoud? Kijk op Infopanelen boswerkzaamheden Zevenhuizerplas.

5  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...
nadire 06-09-20 om 9:40

Waar ijn jullie mee bezig stelletje natuur slopers die halve zevenhuizenplas van hun natuur ontdoen alle bome nweghalen daar zeker voor jullie biomassa structuurtje. Te schofteriig voor woorden dat jullie de natuur kapot maken dit zijn NWO maffia praktijken november alle natuur daar weggezaagd. Jullie moeten je kapot schamen stelletje varkens. 

Fred Marree 09-09-20 om 16:14

N.a.v. van de bomenkap aan de zuidzijde van de Zevenhuizerplas wil ik u op het volgende attenderen en u tegelijk dringend verzoeken hierop actie te ondernemen.

Fiets- en wandelpaden zijn afgesloten. Dit betekent dat fietsers en wandelaars allemaal over de Wollefoppenweg moeten fietsen en lopen. Op de Wollefoppenweg geldt grotendeels een max. snelheid van 60 km/u. Dat is veel te hard voor een weg zonder fiets- of voetpad, maar wel op de weg geparkeerde auto's. Om de snelheid van de langsrazende razende auto's enigszins te temperen zijn snelheidsremmende maatregelen zijn dringend gewenst.

Tot slot ontbreekt bij de toegang van het Nessebos aan de Kosboulevard een waarschuwing dat het voetpad verderop is afgesloten.

Anoniem 22-09-20 om 9:38

Wanneer zijn de looppaden weer open, want het is inderdaad gevaarlijk joggen op de weg? Er wordt veel te hard gereden.

Anoniem 29-09-20 om 8:20

Wanneer zijn de looppaden weer toegankelijk? Deze vraag is op 22 september jl. ook al gesteld maar er volgt geen antwoord???

Omwonende 04-10-20 om 23:21

Dat zieke essen worden verwijderd is prima, maar wat een kaalslag. Ook gezonde bomen en struiken in vrucht zijn massaal gekapt. Grote hazelaars vol noten, rozenbottels vol vruchten, etc.. bizar dit.  Hoezo gaat dit een grotere biodiversiteit opleveren?  

Cookie-instellingen