Aanleg 2e ring fietspad en verbreding fietspad Rottebandreef

28-05-2020 409 keer bekeken 0 reacties

Recreatieschap Rottemeren legt een fietsverbinding aan in de zogenoemde ‘2e ring’ fietspaden in het Rottemeren gebied. Doel is de bestaande fietsverbinding langs de Rotte te ontlasten en de veiligheid van fietsers in het Rottemerengebied te verbeteren. Het werk start 2 juni.

De fietsverbindingen worden aangelegd in de omgeving van Bergschenhoek met de verbreding van het fietspad van de Rottebandreef en de Kooilaan in Bleiswijk.

Veiligheid fietsers

Met de aanleg van de ontbrekende schakel in de fietsverbinding kunnen snelle en langzame fietsers gescheiden van elkaar gebruik kunnen maken van de recreatieve routes en zal de veiligheid en rustbeleving van de fietsers verbeteren. 

Het project omvat het ontwerpen en realiseren van een ontbrekende schakel van ca. 700 m. nieuwe fietsverbinding in de zogenoemde ‘2e ring’ fietspaden in het Rottemeren gebied. Met deze nieuwe verbinding willen wij het fietspad langs de Rotte ontlasten.

Het dagelijks bestuur van het recreatieschap heeft besloten om het groot onderhoud aan het bestaande fietspad langs de Rottebandreef gelijktijdig uit te voeren met de aanleg van de ontbrekende schakel in de fietsverbinding. Om het nieuwe fietspad goed te laten aansluiten wordt het bestaande fietspad verbreed van 3 naar 3,5 meter. Door beide opgaven gelijktijdig uit te voeren worden de middelen efficiënt ingezet en wordt de overlast voor de omgeving beperkt. De nieuwe fietsverbinding wordt goed ingepast in het landschap.

Consequenties weggebruik

Er komt een lokale omleiding voor fietsers via de Rottedijk. Ten behoeve van de fietsomleiding komt op de Rottebandreef een tijdelijke versmalling over ca. 100m, waarbij auto’s door middel van een voorrangssituatie om beurten het vak kunnen passeren. Automobilisten kunnen hier enige hinder van ondervinden.

Aanstaande dinsdag 2 juni starten de werkzaamheden, die tot eind juli zullen duren.

0  reacties

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 

Een momentje...
Cookie-instellingen